סגל מנהלי

גב'ברנד עמליהAmalia.Brand@mail.biu.ac.il
גב'זורוף יעלYael.Zuroff@mail.biu.ac.il
גב'טשופ רותיRuthi.Tshop@mail.biu.ac.il
מרשמרלינג עפרOfer.Shmerling@mail.biu.ac.il