פרופ' יצחקי משה

דואר אלקטרוני : 
yitzhm@biu.ac.il
male_NP.png
שעות קבלה: 
בתיאום מראש

קורסים

מספר קורסשם הקורססמל מיוןתואר
35-843תקשורת מדעיתתארים מתקדמים