לוח הודעות

עדכון אחרוןסמל מיוןכותרתתקציר ההודעה
25/10/2009 - 16:30שינוי כתובת אתר האינטרנט של הספריה

אתר האינטרנט של הספריה שינה מיקום.

כתובתינו החדשה: http://is.biu.ac.il/he/library

 

בימים אלו אנו שוקדים על עדכון והעלאת הדפים לאתר החדש.

ניתן כבר לצפות ברשימת הספרים החדשים שהתקבלו בספריה במהלך שנת 2009 בקישור הבא:

http://is.biu.ac.il/he/node/1565

 

שלב תוכן