עבודות תיזה ודוקטורט

שנהכותרתסוגסטודנטמרצה
2014חלוץ תתי נושאים ודרוג מחדש של תוצאות שאילתות מנועי חפוש ע"י שמוש באתרי שתוף סימניות ותיוג שתופיMAדאיה, יוסף
2014מידע זורם בכפות ידיך : ללמוד בכל זמן ובכל מקום : בחינת היקף השימוש במכשיר חכם לצרכים אקדמיים ובחינת הגורמים התורמים לשימוש אקדמי במכשיר חכםMAיום-טוב, אלונה
2014חווית השימוש בסיווג אוטומטי של מידע אישי: מחקר הדמיהMAלוטן, אדוה
2014אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את המציאות - סוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחןMAלרנר, יהונתן
2014שילוב לוחמה קיברנטית בסוגי לוחמה אחרים : חקר מקרה: ארצות הבריתPh.Dמנשרי, הראל
2014השואה בספרות החרדית - ניתוח תכני וביבליומטרי : תש"א-תשע"ב (2012-1941)MAעברי, חביבה
2014ארגון מידע בקרב קהילות ספורט מקוונות : חקר מקרה, הפועל תל אביב בכדורגלMAשריבר, דותן
2013התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהםMA זלינגר, אורית
2013תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרותPh.Dגולדמן, טובה
2013פיתוח האוסף בספריות תורניות : היבטי צנזורהMAגורדון, דוד