עבודות תיזה ודוקטורט

שנהכותרתסוגסטודנטמרצה
2011הקשר בין הכשרה בהוראה, מסוגלות להנהיג, ומעורבות הספרנים בחיי בית-הספר לבין דפוס שיתוף הפעולה בין מורים לספרני בתי-הספרPh.D אש-ארגיל, רות ‬
2011‫ השפעת עידן המידע על חברות מבודדות : ממלכת בהוטן כמקרה מבחןMAגופר, עמירם ‬
2011ניסוחי שאילתות במערכות לאיחזור מידע לצרכים אקדמייםMAחן-ארידור, שלי ‬
2011פרויקט להב"ה: התפתחות פעילות ושביעות רצוןMAסימון, אבישי
2011הרגלי השימוש של רופאים בישראל באמצעי מידע באינטרנט למטרות רפואיותMAסנה, גלית
2011גורמי הצלחה באחזור מידע ממקורות מידע רפואיים מקונים, בקרב סטודנטים לסעוד ששפת האם שלהם אינה אנגליתPh.Dצפריר, חנה ‬
2010יחסי הגומלין בין מערכת טכנולוגית לניהול תוכן ולמידה (LCMS)‏ לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקווניםPh.Dאיל, ליאת
2010נתוח כמותי ותכני של פורומים ב"קהלות יחסים" בישראל, צרפת ואנגליה : מחקר השוואתיMAגיל, מאי
2010שמישות אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה בישראלMAגילקיס, ניצן
2010מאפייני קהילה וירטואלית של לקויי שמיעהMAהבר, מיטל