עבודות תיזה ודוקטורט

שנהכותרתסוגסטודנטמרצה
2014חלוץ תתי נושאים ודרוג מחדש של תוצאות שאילתות מנועי חפוש ע"י שמוש באתרי שתוף סימניות ותיוג שתופיMAדאיה, יוסף
2014אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את המציאות - סוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחןMAלרנר, יהונתן
2014השואה בספרות החרדית - ניתוח תכני וביבליומטרי : תש"א-תשע"ב (2012-1941)MAעברי, חביבה
2014ארגון מידע בקרב קהילות ספורט מקוונות : חקר מקרה, הפועל תל אביב בכדורגלMAשריבר, דותן
2013התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהםMA זלינגר, אורית
2013תהליכים ושינויים באופן התמודדות הסטודנט עם מצבי לחץ ואי ודאות בעריכת עבודת חקר ובשימוש במאגרי מידע : התרומה של סגנון ההתקשרותPh.Dגולדמן, טובה
2013פיתוח האוסף בספריות תורניות : היבטי צנזורהMAגורדון, דוד
2013קורלציות נוירולוגיות של חיפוש וניווט קבציםMAגלזר, ליב
2013גיוס ברשתות חברתיות והערכת מוניטין באינטרנט בקרב מגיסים בישראלMAועקנין, יוחנן
2013ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישיםMAקופר, ציפי