קורסים

תואר
מספר קורסשם הקורסתוארמרצהסמל מיון
35-707מאגרי מידע במדעי החברהתואר ראשוןאהרוני נועה
35-930הדרכה לאוריינות מידעהשלמות לתואר שניאהרוני נועה
35-982אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט (השלמות)השלמות לתואר שניאהרוני נועה
35-751אוריינות מידעתואר ראשוןאהרוני נועה
35-822מידע משפטיתארים מתקדמיםאהרוני נועה
35-603אלגוריתמיקה 1תואר ראשוןבוכניק דן
35-733מבוא למסדי נתוניםתואר ראשוןבוכניק דן
35-747תקשורת מחשבים ובטיחות מידעתואר ראשוןבוכניק דן
35-810מבוא למסדי נתוניםתארים מתקדמיםבוכניק דן
35-832ניתוח מערכותתארים מתקדמיםבוכניק דן
35-880אלגוריתמיקהתארים מתקדמיםבוכניק דן
35-517ניהול מערכות מידעתואר ראשוןבוכניק דן
35-987ניהול מערכות מידע, תואר שניהשלמות לתואר שניבוכניק דן
35-987ניהול מערכות מידע, תואר שני (השלמות)השלמות לתואר שניבוכניק דן
35-870מערכות לאחזור מידעתארים מתקדמיםבר אילן יהודית
35-980מבוא למדע המידעהשלמות לתואר שניבר אילן יהודית
35-700יסודות תורת המידעתואר ראשוןבר אילן יהודית
35-926התנהגות מידעתארים מתקדמיםבר אילן יהודית
35-549מבני נתונים, ניתוח ואחזור מידעתואר ראשוןבר אילן יהודית
35-996הדרכה מחקרית לתואר השלישיתארים מתקדמיםבר אילן יהודית
35-874תכנון ועיצוב מכוון משתמשתארים מתקדמיםברגמן עופר
35-973הדרכת כתיבת תזהתארים מתקדמיםברגמן עופר
35-522תכנון מבוסס משתמשתואר ראשוןברגמן עופר
35-948ניהול מידע אישיתארים מתקדמיםברגמן עופר
35-975סדנא לכתיבת תזהתארים מתקדמיםברגמן עופר
35-845אינפואתיקה וחוק בחברת המידעתואר ראשוןברוכסון-ארביב שפרה
35-943מידע חברתיתארים מתקדמיםברוכסון-ארביב שפרה
35-993סביבת היעץ: מקורות והערכת מידעהשלמות לתואר שניברוכסון-ארביב שפרה
35-741האדם הדיגיטלי מהות ושינויתארים מתקדמיםברוכסון-ארביב שפרה
35-807טכניקות חיפוש מתקדמות באחזור מידע מקווןתארים מתקדמיםברונשטיין ג'ני
35-986חיפושי מידע מקווניםהשלמות לתואר שניברונשטיין ג'ני
35-908מרכז מידע במוסדות להשכלה גבוההתארים מתקדמיםברונשטיין ג'ני
35-486ניהול תכנים, מדיה חברתית, מיתוג ומיצוב בעידן ה-web 2.0תואר ראשוןגרינברג שרון
35-487Web2.0 ומדיה חברתיתתואר ראשוןגרינברג שרון
35-504מערכות ניהול תוכןתואר ראשוןגרינברג שרון
35-731אינטרנט למתקדמיםתואר ראשוןדשן מור
35-722ניהול תוכן דיגיטליתואר ראשוןהסגל אלון
35-851פיתוח מערכות ידע בארגוניםתארים מתקדמיםהסגל אלון
35-547תכנות ב'תואר ראשוןז'יטומירסקי-גפת מעיין
35-728מבוא לניהול נתונים (ב.א)תואר ראשוןז'יטומירסקי-גפת מעיין